Bygger bro mellom laptop og desktop

Datamaskinprodusenten Compaq utvikler en hybrid mellom stasjonær- og bærbar PC.