10.000 selvangivelser på avveie i Oslo

10.000 selvangivelser er på avveie i Oslo, fordi folk ikke melder flytting.