Syv gamle fiender blir venner

Dype sår etter Den kalde krigen blir helet med syv østeuropeiske lands innlemmelse i NATO. Men utvidelsen reiser en rekke spørsmål - både for nye og gamle medlemmer.