- God beredskap mot biologisk angrep

Faren for angrep med biologiske våpen i Norge er svært liten, mener helseminister Tore Tønne. Men skulle så skje, er Norge godt forberedt.