Taliban beslagla FN-mat

Taliban har tatt beslag i to FN-lagre med 7.000 tonn mat til tørkerammede afghanere. Ansatte i Verdens matvareprogram (WFP) er bedt om å forlate lagrene.