Ikke akkurat den perfekte fiende

Som far så sønn. Presidentdynastiet Bush har i løpet av et tiår bidratt til at USA er havnet i en ”krigssmørje” det kan vise seg vanskelig å komme ut av, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad.