Munn- og klovsyken brer seg i Storbritannia

Det britiske landbruksdepartementet fikk rapport om 18 nye tilfeller av munn- og klovsyke i helgen. Sykdommen sprer seg til tross for alle forholdsregler.