Famlende med flytende DNA

Forskere lager flytende DNA, men er fortsatt usikre på anvendelsesområdet.