Magert utbytte av møtet med Bush

EU og USA er grunnleggende uenige om en rekke globale spørsmål, og toppmøtet i Göteborg understreket en verdimessig kløft mellom de to kontinentene.