Oppslutningen om Bush synker

Oppslutningen om president George W. Bush har sunket betraktelig både når det gjelder innenrikspolitikk og utenrikspolitikk, ifølge en måling som ble trykt i New York Times torsdag.