Nekter å godta ny FN-resolusjon

Irak motsetter seg enhver ny FN-resolusjon om våpeninspeksjoner, sier Iraks visestatsminister Tariq Aziz.