Bosnisk glede over Srebrenica-oppvask

Nederlands regjering gikk av tirsdag, som følge av skandalen rundt en massakre under krigen i Bosnia. Bosniske myndigheter kaller regjeringens avgang "en moralsk handling".