Måtte jobbe i brennende gruve

46 arbeidere omkom i en gruveeksplosjon, etter at de ble beordret til å gjenoppta arbeidet selv om en brann herjet i gruven. Gruveeierne forsøkte deretter å skjule hendelsen, hevdet en kinesisk lokalavis i dag.