EU vurderer klimaavtale uten USA

USAs dødsdom mot Kyotoavtalen møtes med kraftige protester fra hele verden. EU vil nå se på mulighetene for å gjennomføre avtalen uten amerikansk deltakelse.