UD: - Iran har ansvaret

Utenriksdepartementet (UD) kan ikke svare på om de mener at sikkerheten er godt nok ivaretatt etter at demonstranter gikk løs på den norske ambassaden med stein og brannbomber i Teheran.