Sør-Korea krever stans i atomplaner

Sør-Korea krever at Nord-Korea skrinlegger planene om å gjennomføre en atomprøvesprengning.