Aetat vil betale for å få bedrifter til å ansette flere

Aetat vil lokke bedriftene til å ansette flere. Derfor tilbyr nå Aetat å betale inntil en firedel av lønnen i et halvt år tid hvis bedriftene går med på fast ansettelse.