Kvinner vil prege Europa

Det blåser en kvinnevind over det politiske Europa i 2007.