- Verden bedre forberedt på katastrofer

Verden er bedre forberedt på å forstå og reagere på store katastrofer ett år etter flodbølgekatastrofen, sier Storbritannias utenriksminister Jack Straw.