Den «skjulte» borgerkrigen

Det haster for Iraks regjering hvis det ikke skal bryte ut full borgerkrig. Spørsmålet er bare om ikke borgerkrigen alt er i gang.