- Ingen konkret fredsplan

Russlands president Vladimir Putin kom mandag til Paris for å drøfte Irak-krisen med president Jacques Chirac. Et tema blir de fransk-tyske "ideene" til å løse krisen.