250 milliarder rotet vekk i Irak

USA kan ikke gjøre rede for hvor det har blitt av 250 milliarder kroner i Irak, inntekter fra blant annet salg av irakisk olje.