Norsk observatør steinet av israelske bosettere

Rasende israelske bosettere steinet torsdag Tore Heen Ottesen og andre utenlandske observatører i Hebron på Vestbredden.