Britiske lærere mobbes på internett

Britiske skolemyndigheter frykter masseflukt fra læreryrket som følge av mobbing på internett. Sladderen om lærere som tidligere var forbeholdt skoleplassen og korridorene, er nå plutselig blitt tilgjengelig for alle.