Jordskjelv utenfor Indonesia

Et jordskjelv som målte 5,9 på Richter-skalaen er registrert i Banda-havet utenfor Øst-Indonesia.