Møtt med slag og syre

De ble møtt av syre, malingsbomber og stokkeslag. Flere av de 1000 ubevæpnede soldatene som skulle tømme Kfar Darom ble skadd i aksjonen.