En lege som i mer enn 30 år har drevet en abortklinikk i Philadelphia i USA, risikerer dødsstraff etter å ha blitt funnet skyldig i tre tilfeller av drap på aborterte fostre.

De tre fostrene ble ifølge dommen abortert senere i svangerskapet enn tillatt og var i live da de kom ut. Et vitne fra klinikken sa at abortlegen drepte dem ved å klippe over ryggsøylen med saks.

Vitnene fortalte at babyene pustet, beveget seg og lagde lyder etter at de var forløst. Men forsvarerne sa at det de måtte ha sett, bare var ufrivillige spasmer.

Legen er dessuten funnet skyldig i uaktsomt drap på én pasient som døde av en overdose narkose, og for å ha utført så mange som 21 aborter etter svangerskapets 24. uke, som er lovens grense for senaborter i delstaten Pennsylvania.

Klinikken, som lå i et nabolag med fattige svarte, ble nedlagt i 2011 i kjølvannet av en etterforskning av påstått narkotikamisbruk.

Skrekkens hus

I løpet av den fem uker lange rettssaken ble klinikken beskrevet som et skrekkens hus. Ifølge vitner oppbevarte legen kroppsdeler fra aborterte fostre på glass.

Rettssaken vakte sterke følelser. Et av jurymedlemmene gråt da dommen ble opplest, og da saken var ferdig, kastet aktor Joanne Pescatore seg hikstende om halsen på en av politietterforskerne.

Den 72 år gamle legen viste selv ingen følelser da dommen ble avsagt. Han har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i januar 2011 og ble straks etter dommen ført tilbake til fengselet.

Den oppsiktsvekkende rettssaken har gitt ekstra næring til den bitre abortdebatten i USA, spesielt til debatten om den omstridte praksisen med senaborter.

Bitter debatt

I ni delstater er abort etter 20. uke forbudt, mens andre er strengere. I North Dakota er abort forbudt etter sjette uke. De aller fleste aborter i USA blir imidlertid gjort før 14. uke. Bare 1.3 prosent skjer etter 20. uke av svangerskapet.

Abortmotstandere tar kjennelsen til inntekt for sitt syn om at retten til abort må strammes inn.

— Kjennelsen viser at loven anerkjenner at det fins et punkt der retten til å velge må vike for retten til liv, og at de som utfører abort, ikke vet hvor det punktet er, sier Frank Pavone, leder for antiabortgruppa Priests for Life.

I USA står striden mellom dem som er tilhengere av fri abort, det vil si morens rett til å velge, og dem som er motstandere av abort, det vil si tilhengere av fosterets rett til liv.

Lovlig abort

Retten til fri abort ble anerkjent av høyesterett i 1973, men i en rekke av de mer konservative delstatene er det de siste årene innført forskjellige typer begrensninger som gjør det vanskelig å få abort på lovlig vis.

Tilhengerne av abort forsvarer seg med at den dømte legen gikk langt ut over det som er lovlig og moralsk rett, og at saken viser hvor viktig det er at kvinner har tilgang til sikker og lovlig abort.

— Juryen har dømt legen for hans motbydelige forbrytelser. Vi må avvise feilslåtte lover som begrenser kvinners valgmuligheter og tvinger dem til å søke behandling hos kriminelle som denne legen, sier Eric Ferrero, talsmann for Planned Parenthood Federation.