Det var det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua som først meldte om signalet.

Ifølge den amerikanske TV-kanalen CNN dreier det seg om et såkalt pulssignal som sendes på 37,5 kilohertz per sekund. Det skal være samme frekvens som minst én av de to såkalte svarte boksene, taleregistratoren og ferdskriveren, sender på.

Men en annen ekspert CNN har snakket med, havforskeren Simon Boxall, maner til varsomhet og advarer mot å trekke for raske konklusjoner.

Flere muligheter

— Dette kan være mange forskjellige ting, sier han og trekker fram at frekvensen brukes av flere instrumenter.

— Jeg vil virkelig se at dette blir bekreftet. Men det kan være et falskt signal, tilføyer han.

Det var det kinesiske patruljeskipet Haixun 01 som registrerte signalet. Også det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua sier at det gjenstår å fastslå at signalet faktisk kom fra det savnede flyet.

Malaysias fungerende samferdselsminister opplyste lørdag at det er nedsatt tre forskjellige komiteer som skal granske forsvinningen av flyet.

Sonarsøk

Det mest intensive søket etter det forsvunnede Malaysian Airlines-flyet ble satt i gang i det sørlige Indiahavet lørdag.

Inntil 13 fly og 11 skip deltok lørdag i søket i det indiske hav hvor håpet er å finne de såkalte svarte boksene, ferdskriveren og taleregistratoren.

Blir ferdskriver og taleregistrator funnet, kan de gi svar på hva som skjedde med Malaysian Airlines-flyet da det forsvant for fire uker siden etter å ha tatt av fra Kuala Lumpur med kurs for Beijing.

Signaler svekkes

Letemannskapene har imidlertid kort tid på seg ettersom signalene fra boksene vanligvis opphører etter en måned fordi batteriene slutter å virke.

Eksperter har varslet at sonarutstyret kan bli til liten til nytte med mindre etterforskerne klarer å danne seg en klarere idé om hvor flyet traff havoverflaten.

Grunnen er at utstyret kun kan søke i en begrenset utstrekning, og at utstyret må slepes bak skipene i lav fart, noe som betyr at det ikke kan dekke et stort havområde raskt.