Også i fjorårets siste kvartal krympet det spanske bruttonasjonalproduktet med 0,3 prosent, og landet befinner seg dermed på nytt i resesjon.

Spania opplever nå den høyeste arbeidsledigheten innen OECD. Den offisielle ledigheten var i mars på 24,1 prosent, en økning på 0,3 prosentpoeng fra februar.

Arbeidsledigheten i Spania er dermed mer enn tredoblet siden sommeren 2007, da den var nede i 7,9 prosent.

Resesjonen innebærer trolig at Spania vil få problemer med å oppfylle EUs krav om å få budsjettunderskuddet ned til 3 prosent av BNP neste år.