Al-Shabab erklærer hellig krig

Arrestasjoner etter terrorbombene i Uganda.