Den upopulære islamistledede koalisjonsregjeringen skal erstattes av en uavhengig regjering i løpet av tre uker. Blant annet skal en ny statsminister utpekes innen utgangen av neste uke. Denne personen får så to uker på seg til å danne en regjering.

Det er foreløpig ikke satt dato for nytt valg i landet.

Drap på to politiske opponenter er blant hendelsene som har veltet regjeringen som vant valget i landet for to år siden. Dette var første frie valget i Tunisias historie.