USAs utenriksminister John Kerry lovte fortsatt støtte til Moldova som i likhet med Ukraina søker tilnærming til EU. Han viste blant annet til at USA nå øker sin økonomiske støtte med 2,8 millioner dollar.

Kerry sa etter møtet med Leanca at Russland har lagt press også på Moldova både når det gjelder energitilførsel og handel.

Russland har sterke bånd til den russisktalende separatistbevegelsen som i mange år har hatt kontroll over Transdnjestr, den delen av Moldova som ligger langs østbredden av elva Dnjestr.