Det er andre gang på en uke at de to har snakket lenge sammen på telefon. Obama understreket overfor sin russiske kollega at intervensjonen på Krim er brudd på folkeretten, og at den krenker Ukrainas suverenitet og territorielle integritet.

Han påpekte overfor Putin at dette har gjort det nødvendig for USA i samarbeid med sine europeiske partnere å reagere. Like før samtalen innførte USA flere straffetiltak mot russiske tjenestemenn som anses ansvarlige for krisen.

I løpet av samtalen trakk Obama igjen frem et forslag til en diplomatisk utvei for Putin.

Forslaget går ut på at Russland trekker sine styrker tilbake til sine baser på Krim, åpner for at internasjonale observatører overvåker at etniske russeres rettigheter respekteres, og går inn i direkte samtaler med Ukrainas ledere.

Viktig forhold

Putin på sin side gjorde det klart for Obama at forholdet mellom de to stormaktene ikke måtte lide på grunn av uenighet om Ukraina. Han understreket hvor viktig et godt forhold mellom Russland og USA er for stabilitet og sikkerhet i verden.

KRITISK: Obama understreket overfor sin russiske kollega at intervensjonen på Krim er brudd på folkeretten, og at den krenker Ukrainas suverenitet og territorielle integritet.
SCANPIX

Men i en uttalelse etter samtalen sa Putin at det fortsatt er stor avstand mellom Russland og USA om Ukraina. Han ønsker imidlertid at utenriksministrene John Kerry og Sergej Lavrov fortsetter sine kontakter om Ukraina.

Etter Putins oppfatning kom de nye lederne i Kiev til makten i et grunnlovsstridig kupp, og de har innført «absolutt ulovlige beslutninger om Ukrainas østlige og sørøstlige regioner og Krim».

— Må hjelpe

«Russland kan ikke ignorere rop om hjelp i denne saken og opptrer i tråd med dette, i full overensstemmelse med folkeretten,» sier han videre i uttalelsen

Torsdag besluttet regionsforsamlingen på Krim skal slutte seg til Russland og at det skal holdes en folkeavstemning 16. mars om å bli en del av den russiske føderasjonen.

Putin har tidligere gjort det klart at han gjerne samarbeider med Vesten, men enhver løsning på krisen må være basert på en avtale som den avsatte presidenten Viktor Janukovitsj underskrev med tre utenriksministre fra EU.