Terrorekspert: Barn fra IS-områder kan utgjøre terrorfare

Barn som har blitt brutalisert under opphold i IS-kontrollerte områder i Syria, kan utgjøre en terrorfare når de reiser hjem til Europa, mener britisk ekspert.

  • NTB-Ritzau
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Det er den britiske juristen Jonathan Hall, som har analysert terrortrusler mot Storbritannia, som kommer med påstanden i en rapport til Parlamentet, skriver den danske avisen Berlingske.

I rapporten skriver Hall at spørsmålet om hvorvidt den nasjonale sikkerheten settes i fare av hjemvendte barn, ikke er entydig, men at det ikke kan «utelukkes at et barn muligens kan bli involvert i vold som følge av sine opplevelser i utlandet».

Innenriksdepartementet i London slår fast at det er «sannsynlig at barna har vært påvirket av ekstremistisk ideologi og har fått militær trening».

Aktuelt spørsmål

Spørsmålet om hvorvidt barn kan utgjøre en terrortrussel, er aktuelt i Danmark i forbindelse med diskusjoner om regjeringen skal hente hjem 19 danske barn som har sittet tre år i leirer nordøst i Syria. Flesteparten av dem er under ti år gamle.

Det danske Center for Terroranalyse (CTA), som er underlagt Politiets Efterretningstjeneste (PET), deler ikke Halls frykt og viser til «barnas nåværende lave alder».

I en rapport som ble presentert onsdag, vurderer likevel CTA det slik «at eldre barn som ankommer Danmark fra konfliktsonen eller fra leirer, kan utgjøre en terrortrussel på grunn av indoktrinering eller annen påvirkning i konfliktsonen».

– Gir ikke mening

Den danske avradikaliseringseksperten Kasper Fisker mener Halls analyse er forenklet og gir farlige konklusjoner. Det gir ikke mening å snakke om radikalisering av småbarn, mener Fisker.

– Det gir først mening å snakke om radikalisering av barn når de kommer i 13-14-årsalderen, sier Fisker til Berlingske.

– Små barn kan godt reagere på noe som forventes av dem. Eksempelvis ved å være programmert til å rope at «Gud er stor». Men der snakker vi ikke om radikalisering. Det er noe man tar til seg for å overleve, sier Fisker.

Publisert: