Russland krever Hviterussland for olje

Russland krever at Hviterussland leverer tilbake 80.000 tonn olje som russerne mener hviterusserne har tappet ulovlig.