Her eksploderer vulkanen

En undersjøisk vulkan spyr røyk og damp til værs etter et voldsomt utbrudd i nærheten av øygruppen Tonga.