Berlusconi mot skilsmisse

Silvio Berlusconi deltakelse på en 18-årsdag i Napoli ble dråpen som fikk det til å flyte over for hans kone Veronica Lario.