Innrømmer dårlig trygdeinfo

NAV har fått beskjed om å gå igjennom nettsidene sine for å gi nordmenn i utlandet bedre informasjon.