Må brukespisepinnene<p/>flere ganger<p/>

Myndighetene vil innføre forbud mot bruk av engangsspisepinner på restaurantene i Beijing.