Maner til moralsk opprustning

Ingrid Betancourt kom rett fra Obamafeiring i New York til konferanse i Fredrikstad. Nå vil det verdenskjente gisselet jobbe for forsoning.