Slakter FAOs metoder

I FAO ble vi fortalt hva vi skulle mene. Det hevder norske forskere, som er bekymret over økende tendens til styring av bistandsrapporter.