Her eksploderer vindmøllen

Mellom ti og femten alvorlige havari i Danmark på tre år. Se video!