Vesten fordømmer Russland

Russlands anerkjennelse av Abkhasia og Sør-Ossetia som selvstendige stater fordømmes av EU og NATO.