– Folk holder pusten

– Folk i Burma holder pusten og frykter det verste, forteller Norsk Folkehjelps Rannveig Lade fra Rangoon.