Det store Bush-showet

Utenfor kongresslokalet gikk flere tusen i protesttog mot dødsstraff.