Bush stiller krav for normalisering til Cuba

Frie valg og løslatelse av alle politiske fanger på Cuba er de viktigste krav president George W. Bush stiller for i det hele tatt å vurdere opphevelse av sanksjonene mot landet.