Tyskland frykter biologisk terror

Tyskland frykter en biologisk terroraksjon, etter at ni mistenkelige konvolutter dukket opp i byen Wiesbaden.