- Intelligens formes før fødselen

Egenskaper som språkferdighet og regneevne bestemmes av genetiske faktorer, mener forskere.