Genforskningen er ute av startgropen

De første resultatene fra kartleggingen av det menneskelige arvesettet blir snart publisert. Forskningen er likevel bare i startfasen.