Økende bekymring for EU-grunnlov

I begynnelsen hadde EUs grunnlovsprosess mistenkelig god glid, men nå ser det ut til å bli det vanlige kladdeføret likevel.